Portret Agaty Grendowicz

 

Urodzona w Gdyni w 1975 roku. Malarka, architekt, kurator sztuki. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2001-2003 – kurator wystaw i kierownik galerii w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, gdzie zorganizowała ponad 20 wystaw artystów polskich i zagranicznych oraz stworzyła projekty scenografii ekspozycji.

Malarstwo jest jej największą pasją – rysuje i maluje od wczesnego dzieciństwa. Jej talent dostrzeżono już w szkole podstawowej – brała udział w licznych konkursach plastycznych, a nauczyciel plastyki gorąco namawiał ją na podjęcie nauki w liceum plastycznym. Podczas studiów jej prace malarskie i rysunki były wyróżniane i prezentowane na wydziałowych wystawach Katedry Rysunku i Malarstwa Wydziału  architektury.

Obecnie jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce oraz Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, USA i Japonii, były także prezentowane na wystawach indywidualnych w Polsce (m.in.Gdynia, Sopot, Olsztyn, Warszawa) i w Budapeszcie, a także na wystawach zbiorowych za granicą - w Siena Art Institute we Włoszech oraz w Kosowie.

Obrazy prezentowane na stronie powstawały od roku 2010 i pochodzą z najnowszej, „graficznej” serii prac, gdzie smukłe sylwetki kobiet są przedstawione w bardzo uproszczony sposób, bez użycia światłocieni. Wykorzystanie czystych, kontrastujących barw jeszcze bardziej potęguje wrażenie celowego nawiązania do graficznych projektów reklamowych i ilustracji mody, pomimo zastosowania typowych technik malarskich. Prace są wykonane na płótnie, w technice farb olejnych lub akrylowych.

 

 

Born on 15 July 1975 in Gdynia, Poland. Paintress, architect, art curator. Master course in Architecture, completed in December 2000 - MSc Arch.

In the years 2001-2003 - set designer and curator of exhibitions in the Baltic Sea Culture Centre, Gdańsk, Poland, where she designed sets for more than 20 various art exhibitions of local and international artists, designers and architects.

Ever since - painting and drawing has been her biggest passion. Paintings in private collections in Poland, Germany, Spain, Croatia, USA and Japan. Took part in various exhibitions in Poland and abroad (Budapest, Hungary; Siena, Italy and International Autumn Salon in Kosovo).

Her paintings are inspired by works of Klimt, Modigliani and Lempicka – Agata's great masters, as well as by the fashion photography, icons of world design and black & white cinema.

Presented paintings have been created since 2010 and come from the latest, graphic series of works, where slim silhuettes of women are shown in a very simplified way, without any chiaroscuro. Use of clear, contrasting colors intensifies the impression of deliberate reference to graphic advertisements as well as fashion illustration. However, the techniques used are typical for painting: oli and acrylic on canvas.